สำรวจความสนใจเกี่ยวกับ "วัคซีน" ของคนไทยผ่าน Google Trends

สำรวจความสนใจเกี่ยวกับ "วัคซีน" ของคนไทยผ่าน Google Trends

ข้อมูลจาก Google Trends ในช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีการใช้คำค้นหาเกี่ยวกับหัวข้อ "วัคซีน" จากระดับความสนใจปกติ ในช่วง เดือน พ.ค. ปี 2563- มี.ค.2564 ที่มีค่าตัวเลขความสนใจในระดับปกติที่  6 - 15 แต่จะมีตัวเลขค่าความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นเดือน เม.ย.2564 ถึง กลางเดือน พ.ค.2564 โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการค้นหาเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่
 1. ไฟเซอร์ - บริษัท
 2. แอสตร้าเซนเนก้า - บริษัท
 3. ซิโนแว็ก ไบโอเทค - บริษัท
 4. Pfizer Ltd - บริษัท
 5. moderna - บริษัท
 6. ประสิทธิภาพ - หัวข้อ
 7. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน - บริษัท
 8. ดีที่สุด - หัวข้อ
 9. Efficacy - หัวข้อ

ส่วนข้อความค้นหาที่มีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก 10 อันดับ ได้แก่
 1. ลง ทะเบียน วัคซีน โค วิด
 2. ลง ทะเบียน ฉีด วัคซีน โค วิด
 3. วัคซีน โค วิด ไทย
 4. sinovac
 5. หมอ พร้อม วัคซีน
 6. หมอ พร้อม
 7. astrazeneca
 8. วัคซีน sinovac
 9. วัคซีน โค วิด ใน ไทย
 10. วัคซีน ซิ โน แว ค

วันที่เผยแพร่: 15 พ.ค. 2564

100