เสาเข็มไมโครไพล์ บริษัท ส.วิภา คอนสตรัคชั่น จำกัด

เสาเข็มไมโครไพล์ บริษัท ส.วิภา คอนสตรัคชั่น จำกัด

41/123 ถนนคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เสาเข็ม ทำหน้าที่รับน้ำหนักบ้านหรืออาคารและถ่ายลงสู่ชั้นดิน แต่ลักษณะของการออกแบบและคำนวณความปลอดภัยในการรับน้ำหนักก็ขึ้นอยู่ที่ว่า “วิศวกรผู้ออกแบบ” นั้นเลือกวิธีคำนวณให้เสาเข็มถ่ายน้ำหนักสู่ชั้นดินแบบใด เช่น คำนวณให้น้ำหนักอาคารถ่ายลงสู่เสาเข็มและชั้นดินดานหรือดินแข็ง หรือถ่ายน้ำหนักของอาคารลงสู่เสาเข็มและกระจายสู่ชั้นดิน ด้วยแรงฝืดระหว่างเสาเข็มกับชั้นดินตามความยาวของเสาเข็ม เสาเข็มหรือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ที่วิศวกรผู้ออกแบบนิยมเลือกนำมาใช้ในงานก่อสร้างบ้าน ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปทรงตัวไอ หรือเรียกโดยทั่วไปว่า “เสาเข็มตัว I” และเสาเข็มคอนกรีตอัแรงรูปทรงสี่เหลี่ยม (ดูรูปประกอบ) หากเป็นผืนที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งเป็นดินอ่อน ความยาวของเสาเข็มโดยทั่วไปประมาณ 16.00 - 21.00 เมตร (ยกเว้น ผืนที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ความยาวเสาเข็มไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร) ทั้งนี้ ก่อนจะอนุญาตให้ทำการตอกเสาเข็ม เราควรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเสียก่อน นอกจากนี้แล้วก็ควรตรวจสอบอายุเสาเข็ม โดยตรวจสอบวันที่ผลิต (เขียนกำกับอยู่ที่เสาเข็ม) ทั้งนี้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงจะพร้อมใช้งานได้เมื่อมีอายุ 7 วันหลังวันผลิต
Sorrawit Buachoom

สมาชิกผู้โพส : Sorrawit Buachoom

เข้าร่วมเมื่อ : 24 ส.ค. 2563

จำนวนผู้ติดตาม : 0

สินค้า/บริการ