จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป  ขายโปรแกรมควบคุมการผลิตจิวเวลรี่

จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป ขายโปรแกรมควบคุมการผลิตจิวเวลรี่

199/2571 ม.3 ถ.ตำหรุ-บางพลี แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

โปรแกรมผลิต Jewelry  เหมาะสำหรับบริษัทหรือร้านค้าที่ผลิตเครื่องประดับอัญมณี ทั้งที่เป็นงานทอง(Gold)  แพลทินัม(Platinum)  งานเงิน(Silver)  ทั้งงานฝังเพชร(Diamond)  พลอย(Color stone)  มุก  หินสีต่างๆ และอื่นๆ
 
ใช้งานง่าย  สะดวก รวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นยำ  คุ้มค่า  
สามารถทำงานและควบคุมระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถปรับระบบโปรแกรมให้เข้ากับระบบการทำงานของลูกค้าได้อย่างลงตัว

โปรแกรมประกอบด้วยระบบจัดการการผลิต Jewelry  ดังนี้

โปรแกรมผลิตจิวเวลรี่
-      รองรับการติดตามการผลิต Jewelry
-      รองรับข้อมูลลูกค้า
-      รองรับข้อมูลโรงงานผลิต , ช่าง
-      รองรับข้อมูลสินค้า
-      รองรับการกำหนดราคาค่าแรงมาตรฐาน
-      รองรับการทำใบเสนอราคา Quotation
-      รองรับการพิมพ์ใบเสนอราคา
-      รองรับการเปิด Order รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
-      รองรับการพิมพ์ใบคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Order)
-      รองรับการวางแผนผลิต
-      รองรับการติดตามการผลิต
-      รองรับการสั่งช่างนอกผลิต สั่งโรงงานผลิต (Subcontractor) 
-      รองรับการสั่งช่างภายในผลิต
-      รองรับการพิมพ์ใบสั่งงานผลิต
-      รองรับการส่งซ่อมงานเพื่อให้โรงงานผลิตซ่อม
-      รองรับการส่งซ่อมงานเพื่อให้ช่างภายในซ่อม
-      รองรับการรับคืนสินค้าจากโรงงานผลิต
-      รองรับการรับคืนสินค้าจากช่างภายใน
-      รองรับการคำนวณซิ
-      รองรับการคำนวณน้ำหนักทอง เงิน ขาดสุทธิ จากการผลิตของแต่ละโรงงานผลิต
-      รองรับการตัดปริมาณสินค้าจากการส่งออกให้ลูกค้า
-      รองรับการโอนสินค้าเข้าสต๊อก เช่น กรณีผลิตเกิน Order
-      รองรับการคืนเนื้อเงินให้โรงหล่อ
-      รองรับการพิมพ์ใบจ่ายเนื้อเงินให้โรงหล่อ
-      รองรับการคำนวณสรุปค่าแรงที่ต้องจ่ายให้โรงงานผลิตแต่ละราย แต่ละช่วงเวลา เช่น รายเดือน
-      รองรับการพิมพ์ใบจ่ายค่าแรงให้โรงงานผลิตแต่ละราย
-      รองรับการควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ  เช่น ทอง  เงิน  เพชร พลอย  ก้อนยาง
-      รองรับข้อมูลวัตถุดิบ
-      รองรับการรับวัตถุดิบเข้าสต๊อก
-      รองรับการจ่ายวัตถุดิบไปผลิต
-      รองรับการคืนวัตถุดิบจากการผลิต
-      รองรับการปรับปรุงสต๊อกวัตถุดิบ
-      รองรับการทำ Invoice
-      รองรับการพิมพ์ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
-      รองรับการควบคุมสต๊อกสินค้า
-      รองรับการปรับปรุงสต๊อกสินค้า
-      รองรับการเก็บข้อมูลค่าแรงช่างภายในเพื่อคิดต้นทุนการผลิต
-      รองรับการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อคิดต้นทุนการผลิต
-      สามารถเรียกดูรายงานสรุปปริมาณการขาย  ปริมาณOrder  และปริมาณการส่งออกให้ลูกค้า
-      สามารถเรียกดูรายงานแผนผลิตได้
-      สามารถเรียกดูรายงานเปรียบเทียบแผนผลิตกับการผลิตจริง
-      สามารถเรียกดูรายงานสถานะงาน ว่าผลิตถึงขั้นตอนไหน
-      สามารถเรียกรายงานติดตามการผลิตแบบละเอียด
-      สามารถเรียกดูรายงานงานค้างที่โรงงานผลิตแต่ละรายได้
-      สามารถเรียกดูรายงานงานค้างที่ช่างภายในแต่ละรายได้
-      สามารถเรียกดูรายงานสรุปผลงานช่างภายในแต่ละรายได้
-      สามารถเรียกดูรายงานสต๊อกวัตถุดิบเคลื่อนไหว
-      สามารถเรียกดูรายงานสต๊อกวัตถุดิบคงเหลือ
-      สามารถเรียกดูรายงานสรุปปริมาณเนื้อเงินเพื่อจ่ายคืนโรงหล่อได้
-      สามารถเรียกดูรายงานการสูญเสียทอง เงิน ของช่างภายในได้
-      สามารถเรียกดูรายงานสต๊อกสินค้า
-      สามารถเรียกดูรายงานต้นทุนการผลิตของสินค้าแต่ละแบบ แต่ละ Order ได้
-      สามารถเรียกดูรายงานกำไรขาดทุนได้
-      สามารถเรียกดูกราฟวิเคราะห์การขายได้
 
ระบบรองรับการจัดการสิทธิการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งานแต่ละคน
 
สนใจติดต่อ: คุณพิรุณลักษณ์ 086-4135638
E-mail: piroonluk@pchin.co.th
Website: http://www.pchin.co.th
Line ID: @kjr6185r
 
PChinSoftService

สมาชิกผู้โพส : PChinSoftService

เข้าร่วมเมื่อ : 28 ก.ย. 2565

จำนวนผู้ติดตาม : 0