รายชื่อธุรกิจ แฟชั่น (Fashion)

เป็นผู้ผลิต ออกแบบ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องหนัง กระเป๋าเจียระไนและแปรรูปอัญมณี เครื่องประดับต่างๆผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมนี้ เช่น เส้นใย เส้นด้าย ฟอกหนัง เป็นต้น