รายชื่อธุรกิจ ยานยนต์ (Automotive)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจผลิตหรือประกอบรถยนต์ และยานยนต์ประเภทต่างๆผลิต ต้วแทนจำหน่ายหรือประกอบชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์จัดจำหน่าย และเป็นศูนย์จำหน่ายรถยนต์ทั้งมือหนึ่งและมือสองผลิตหรือประกอบรถยนต์ และยานยนต์ประเภทต่างๆผลิต ต้วแทนจำหน่ายหรือประกอบชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์จัดจำหน่าย และเป็นศูนย์จำหน่ายรถยนต์ทั้งมือหนึ่งและมือสอง